Jedna grupa z naszego przedszkola rozpoczęła zajęcia z pomocy przedmedycznej prowadzone przez mamę Huberta, która jest ratownikiem medycznym.