Jedna grupa z naszego przedszkola rozpoczęła zajęcia z pomocy przedmedycznej prowadzone przez mamę Huberta, która jest ratownikiem medycznym.

Projekt „Mały ratownik” pomoc przedmedyczna. Jedna grupa z naszego przedszkola rozpoczęła zajęcia z pomocy przedmedycznej prowadzone przez mamę Huberta, która jest ratownikiem medycznym. Tematem pierwszych zajęć było  RATUNKU, POMOCY!!! – WZYWAMY POGOTOWIE RATUNKOWE, POLICJĘ, STRAŻ POŻARNĄ, dzieci naśladowały przeprowadzanie rozmowy telefonicznej z dyspozytorem, udzielając ważniejszych informacji, dowiedziały się jak ocenić stan pacjenta oraz zagrożenia wynikające z utraty przytomności, jak ułożyć w pozycji bezpiecznej.