Tematyka kompleksowa:

1. Nuda nam nie grozi, nie ma obawy- pomysły na zimowe sporty i zabawy.
2. Mój dom, moja miejscowość, mój region.
3. Z matematyką z Pan Brat – będę kiedyś podbijać Świat.
4. Nie jesteśmy sami w kosmosie.
 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

  1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przypomnienie  umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
  2. Rozwijanie i doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku  i akceptacji, podejmowanie wspólnych zabaw.
  3. Budzenie poczucia przynależności do małej ojczyzny zainteresowania jej historią, przynależność do grupy społecznej .
  4. Rozwijanie ruchowej i plastycznej inwencji twórczej dziecka.
  5. Nabywanie i utrwalanie zachowań cechujących się życzliwością i empatią.
  6. Rozwijanie umiejętności matematycznych.
  7. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwracanie uwagi na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie, , zmiany warunków atmosferycznych.