Leśne Skrzaty

Grupa „Leśne Skrzaty” to dzieci 3-letnie. Pracują w niej panie: mgr Wioletta Rzemyszkiewicz oraz mgr Natalia Bąk. Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w różnych zajęciach i zabawach. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Wiele radości sprawiają dzieciom zabawy na przedszkolnym placu zabaw oraz spacery. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Nasza sala, w której wspólnie bawimy się i uczymy jest kolorowa i piękna. Wspólnie dbamy, aby była piękna utrzymując w niej porządek. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami dzieci odpoczywają słuchając muzyki relaksacyjnej i pięknych kołysanek. Każdy dzień stanowi podstawę do wzbogacania wiadomości, zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.

Tematyka kompleksowa na miesiąc: listopad

 1. „Każdy ma swój dom’’ (02.11-06.11.2020)
 2. „Tam gdzie mój dom, tam moja Ojczyzna’’(09.11-13.11.2020 )
 3. „Domowe pupile’’( 16.11-20.11.2020 )
 4. „Czy to prawda, czy to bajka ?’’( 23.11- 27.11.2020 )


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, rozwijanie zdolności dydaktycznych i artystycznych.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie i w pogodzie jesienią, zwrócenie uwagi na zmianę ubrań z lekkich na cieplejsze, zwrócenie uwagi, że jesień to pora deszczowa.
 5. Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.
 6. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej
 7. Doskonalenie umiejętności słuchania krótkich utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści oraz doskonalenie umiejętności dzielenia krótkich wyrazów na sylaby.
 8. Rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych
 9. Rozwijanie mowy przez budowanie wypowiedzi, kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego, wdrażanie do rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji
 10. Kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 11. Kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt i roślin

Leśne Skrzaty pamiętały, że 25 listopada wszystkie misie na całym świecie obchodzą swoje święto. W tym dniu maluszki zaśpiewały znaną im piosenkę "Jadą misie" oraz wykonały z kolorowych kół postać misia. Brawo!!!