Leśne Skrzaty

Grupa „Leśne Skrzaty” to dzieci 3-letnie. Pracują w niej panie: mgr Wioletta Rzemyszkiewicz oraz mgr Natalia Bąk. Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w różnych zajęciach i zabawach. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Wiele radości sprawiają dzieciom zabawy na przedszkolnym placu zabaw oraz spacery. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Nasza sala, w której wspólnie bawimy się i uczymy jest kolorowa i piękna. Wspólnie dbamy, aby była piękna utrzymując w niej porządek. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami dzieci odpoczywają słuchając muzyki relaksacyjnej i pięknych kołysanek. Każdy dzień stanowi podstawę do wzbogacania wiadomości, zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.

Tematyka kompleksowa na miesiąc: wrzesień

  1. Witamy w przedszkolu.
  2. Bezpieczna droga do przedszkola.
  3. Tydzień Przedszkolaka „Gdy się zdrowo odżywiamy , pełno energii mamy”.
  4. Idzie Jesień.


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

  • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, wprowadzenie umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
  • Rozwijanie i doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, podejmowanie wspólnych zabaw.
  • Wyrabianie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
  • Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji muzycznej.
  • Przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z drogi na terenie przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.
  • Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwracanie uwagi na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie, zmiany warunków atmosferycznych (oraz dostosowanie do nich ubioru).
Leśne Skrzaty obchodzą Dzień Dziecka. Pozdrawiają swoich kolegów i koleżanki z przedszkola.

Dzieci z grupy najmłodszej, Leśne Skrzaty pamiętały o swoich KOCHANYCH MAMUSIACH.