W związku z planowanym na dzień 25 maja uruchomieniem placówek przesyłamy Państwu kilka ważnych dokumentów. Bardzo prosimy o zapoznanie się z dokumentami umieszczonymi w załącznikach.

W związku z planowanym na dzień 25 maja uruchomieniem placówek przesyłamy Państwu kilka ważnych dokumentów. Bardzo prosimy o zapoznanie się z dokumentami umieszczonymi w załącznikach.
UWAGA! Rodzice, którzy planują korzystanie z opieki w przedszkolu od 1 czerwca zobowiązani są do dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów do 26 MAJA do godziny 15:00.

Procedura i organizacja - powrót do placówek po zawieszeniu zajęć


Procedura


Organizacja


Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci


Deklaracja


Oświadczenia dla rodzica


Upoważnienie do odbioru dziecka