W przedszkolu obchodziliśmy 30 rocznicę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. Udział w obchodach wzięły dzieci oraz rodzice, władze lokalne, a także media.

Przeprowadzone zostały następujące działania:
  • dekoracja szatni głównej w symbole UNICEF
  • wykonanie gazetki informacyjnej na temat działalności UNICEF
  • przypomnienie dzieciom zapisów dotyczących Praw Dziecka znajdujących się w każdej grupie
  • uroczystość z udziałem pana prezydenta Witolda Nowaka
  • powstanie piosenki na temat Praw dziecka
  • pasowanie na przedszkolaka w gr. I w klimacie Konwencji Praw Dziecka i organizacji UNICEF
  • przemarsz ulicami osiedla Zatorze- z emblematami UNICEF
  • przeprowadzenie zajęć w grupach
  • wywiad do radia RMF Maxxx