Podejmując wiele działań ekologicznych zgłosiliśmy naszą placówkę do Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, aby zdobyć certyfikat LCAE i Zielonej Flagi.

Podejmując wiele działań ekologicznych zgłosiliśmy naszą placówkę do Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, aby zdobyć certyfikat LCAE i Zielonej Flagi. Zielona Flaga jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Oceanii. Eco–Schools jest programem opartym na systemach Zarządzania Środowiskowego polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu.

Nasze przedszkole posiada certyfikat LCAE za podjęte działania w roku szkolnym 2011/2012

oraz certyfikat Zielonej Flagi za podjęte działania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 na okres dwóch lat