Projekt „Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy” ma na celu wzrost świadomości społecznej na temat wpływu odżywiania, aktywności fizycznej na zachowanie i umacnianie zdrowia także zachowania właściwej higieny.

Projekt „Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy” ma na celu wzrost świadomości społecznej na temat wpływu odżywiania, aktywności fizycznej na zachowanie i umacnianie zdrowia także zachowania właściwej higieny. Projekt rekomendują i popierają naukowe autorytety w dziedzinie żywienia, które informują o złej sytuacji pod względem stanu odżywienia (niedożywienie, nadwaga, otyłość) wśród dzieci i młodzieży polskiej. Wiele chorób w wieku dorosłym jest konsekwencją błędów żywieniowych i małej aktywności fizycznej w dzieciństwie. Dzieciństwo bowiem, to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. W naszym przedszkolu program ten realizujemy przy współpracy z Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Koninie.